Z dziećmi pracuję od najmłodszych lat. Prowadząc drużynę zuchową, odkryłam, że praca z dziećmi jest moim przeznaczeniem. I tak edukację swoją skierowałam do Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu następnie ukończyłam Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Podczas pracy zawodowej (wówczas animacje dla dzieci) rodzice, opiekunowie informowali mnie, że dzięki moim zajęciom mowa ich dziecka znacznie rozwinęła się. To skłoniło mnie do uzupełnienia swojego wykształcenia i powiększenia wiedzy w zakresie logopedii.

Jako logopeda zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajmuję się również prowadzeniem profilaktycznych zajęć grupowych w zakresie wspomagania rozwoju mowy oraz wzbogacenia ich słownika. Scenariusze autorskie oparte na książce (opowiadania, wiersze, bajki), plastyce (uplastycznieniu mózgu), muzyce (….).

Aby Twoje dziecko ładnie i poprawnie mówiło.